Indlæg

Tæl tag

DPS og at tælle armtag må være den naturlige efterfølger til et indlæg om frekvens.

DPS er en forkortelse af distance per stroke og svømmejargon for, hvor langt en svømmer bevæger sig fremad i vandet ved hvert enkelt svømmetag. Med andre ord: Hvor effektive er svømmerens svømmetag.

DPS afhænger til en vis grad af, hvor høj, langlemmet og stærk du er, men din svømmeteknik er helt afgørende: Jo mere du har fat i vandet og jo bedre du glider, jo færre tag og jo mindre energi bruger du på at bevæge dig fremad. Så det giver rigtig god mening at stræbe efter at tage så effektive svømmetag som muligt.  

Den simpleste måde at finde ud af, hvor effektive dine svømmetag er, er at tælle hvor mange armtag, du bruger på at svømme en bane. Hvis du vil øge din DPS, skal du reducere det antal armtag, du bruger på at svømme en banelængde. Om du tæller, hver gang du trækker armen ud af vandet, eller når du putter en hånd i vandet er lige meget, bare du gør det samme måde hver gang.   

For at øge din DPS kan du prøve at svømme 4 banelængder med faldende antal armtag. På den første bane svømmer du som du plejer, men tæller dine armtag. På de næste tre baner forsøger du at reducere antallet af armtag. Bruger du fx 21 tag på at tilbagelægge den første 25 meter (en del flere, hvis du svømmer på langbane …), skal du på de næste 3 baner bruge 20 eller færre tag på at tilbagelægge en bane.

Der er flere måder at reducere antallet af armtag på. Først dem, der gør dig bedre til at svømme crawl: Tag bedre fat i vandet, tag længere armtag, stræk dig mere, glid mere, brug benene mere.

Og så dem, der er muligvis gør dig bedre til noget andet, men ikke øger din DPS reelt: Kraftigere afsæt fra kanten, crawlben på siden mellem tagene, længere glid ud fra eller ind mod væggen.  

Svøm godt!

 

PS til jer, der har set mig svømme: Nej, min egen DPS er ikke imponerende, men min frekvens … den er.