DMI's vandrapportSiden april 2012 har jeg med (u)jævne mellemrum delt screendumps af havtemperatur-målingerne på DMIs hjemmeside. De kan findes øverst her på siden under menuen Vandtemperatur.

Bemærk: Vandtemperaturer kan svinge hen over dagen (højst midt på eftermiddagen, lavest tidlig morgen). Mine screendumps er lavet på forskellige tider af dagen, så udsving på op til 2 grader kan hænge sammen med det tidspunkt, billedet er hentet hos DMI.

Til jer, der elsker hårde facts og data, har Danmarks Meteorologiske Institut udfærdiget en teknisk rapport med mange års statistik over de danske vandtemperaturer. Klik på rapportens forside til venstre for at læse den.

Rapporten er fra 1994, så ændrede klimaforhold på grund af global opvarmning er ikke omtalt eller beregnet.