Redning derude

Skulle du få et ildebefindende eller komme ud for en ulykke, kan det være umuligt for dig at redde dig selv, hvis du opholder dig i vand. Det vigtigste svøm-ud-råd er derfor aldrig at svømme alene. Men når man så ER to derude og en svømmemakker får brug for hjælp, hvad gør man så?

livredning_bogDansk Svømmeunions bog Livredning giver nogle af svarene. Køb den eller lån den, læs den og bliv klogere på, hvordan du redder andre i vand. Hele bogen er værd at læse, men især kapitlerne Redningsmetoder, Bjærgeteknik, Genoplivning og Alarmering er væsentlige for svømmemakkere. Afprøv procedurer og bjærgning i praksis, når I alligevel er ude at svømme.

Har du ikke et alment førstehjælpskursus, så få et. Måske gør dine basale livredningskompetencer en dag forskellen mellem liv og død på land eller til vands. Ønsker du og din svømmemakker mere hands-on-øvelse i at redde jer selv og hinanden derude, kan det være din lokale svømmeklub i samarbejde Dansk Svømmeunion finder på at tilbyde kurset “Red din makker”.

Herunder et par råd til, hvad du kan gøre, hvis det utænkelige skulle ske derude, men konkrete livrednings-procedurer må du læse bogen eller tage et førstehjælps-kursus for at lære.

Mine råd er udvalgt til svømning i naturen på baggrund af Livrednings-bogen, Trygfondens Respekt for vand-side, mine (utallige) bassinlivredderprøver, en dag på et af Trygfondens kystlivredder-kurser i Furesøen og mange år som svømmer derude.

Livredning for svømmere
Mange ulykker kan undgås, hvis I svømmer ud med gode svømmefærdigheder, Trygfondens 5 baderåd, SwimOuts 7 svøm ud-råd og en god portion sund fornuft i bagagen. Panik er ikke ualmindeligt derude, så hvis din svømmemakker “bare” går i panik gælder det om at bevare roen, snakke den panikslagne til ro og derefter svømme ind, hvor I kan bunde. Om I efter et panikanfald kan fortsætte svømmeturen eller det er bedre at gå op, kommer an på situationen, så det må I afgøre på stedet. Jo tættere I er på kysten, jo hurtigere er det at komme ind på land/i nærheden af steder, hvor I kan bunde, så svøm aldrig for langt ud. Svømmer I i koldt vand, så husk at snakke sammen med korte mellemrum og svøm ind, hvis en af jer begynder at sludre eller få ondt i leddene eller andre, måske diffuse smerter.

Tilkalde hjælp eller selv forsøge at redde?
Om der først skal tilkaldes hjælp eller man selv skal skal igangsætte et redningsforsøg, kommer an på situationen. I SVØMs bog om livredning formuleres det på side 135-36 sådan her: Ved ulykker, hvor førstehjælperen er alene, og den nødstedte er i livsfare i vandet, er det nødvendigt at afgøre, om der skal alarmeres, inden redningsforsøget udføres. Det er ikke muligt at lave en retningslinje, der er optimal for alle situationer. I situationer, hvor livredderen ikke har mulighed for at udføre et redningsforsøg, er alarmering den bedste hjælp, den nødstedte kan få. Det kunne eksempelvis være hvis vandforholdene og livredderens vandfærdigheder gør det umuligt at redde den nødstedte, uden at livredderen kommer i livsfare. 

Proceduren for én redder på stedet, der giver eget redningsforsøg første prioritet: 

1. Stands ulykken
2. Giv livreddende førstehjælp (hjerte-lunge-redning)
3. Tilkald hjælp /alarmer
4. Genoptag/fortsæt førstehjælp til hjælpen ankommer

1. Stands ulykken
Få overblik over situationen: Hvad er der sket, kan der ske mere og hvad kan/skal I gøre? Trækker den tilskadekomne vejret? En bevidstløs, der ligger på maven i vand, kan ikke trække vejret, så sørg for at den tilskadekomne ligger på ryggen. Panik er en dårlig makker i vand, så prøv at bevare roen, selvom det skal gå stærkt.

2. Giv livreddende førstehjælp (hjerte-lunge-redning)
Trækker den tilskadekomne ikke vejret, skal I på land hurtigst muligt, da manuel hjerte-lunge-redning ikke kan udføres i vand. Er der mennesker eller både i nærheden, så vurder situationen: Hvor tæt på er både/mennesker? Kan den tilskadekomne komme op i båden og kan båden bruges til hjerte-lunge-redning (ikke altid muligt i små/lette både)? Kan båden hurtigt komme helt tæt på land? Er det hurtigere at du/I bjærger den tilskadekomne ind på land, så bjærg! Er I alene derude, så svøm/bjærg den hurtigste vej til land. Trækker den tilskadekomne ikke vejret, kan du forsøge at give et par indblæsninger, mens du bjærger. Ellers vent, til personen er på land/i båd. Er du eneste redder til stede: Giv hjerte-lunge-redning på land i 1 minut, før du tilkalder hjælp.

3. Tilkald hjælp / alarmer
Tilkald hjælp, dvs. ring 112, så snart der er ledige hænder under punkt 1 og 2. Hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Er I flere og har I en telefon i et vandtæt etui, der kan betjenes uden telefonen tages ud af etuiet, kan I ringe efter hjælp mens I stadig er i vandet. Forsøg aldrig at ringe fra en ubeskyttet mobiltelefon i vand – I risikerer den holder op med at fungere før I får ringet op og at den efterfølgende ikke kan bruges til at ringe efter hjælp fra land.

4.Genoptag / fortsæt førstehjælp til hjælpen ankommer 
Genoptag/fortsæt hjerte-lunge-redning og anden førstehjælp til den professionelle hjælp er ankommet og kan tage over. Har du været involveret i en drukne- eller nærdrukne-ulykke, så sørg for at få snakket oplevelsen grundigt igennem bagefter. Både med de øvrige implicerede og din nærmeste familie og venner.

Ring 112 ved danske strande
Ringer du 112 gennem den officielle 112-app, kan opkalds-centralen se, hvor du ringer fra og hurtigt sende hjælpen det rette sted hen. Ringer du 112 uden app’en og opgiver strandens nummer, er det lettere og hurtigere for redningspersonalet at nå frem til rette sted (link til stradnumre længere nede)

Livredning i praksis
Det kræver praktisk træning at kunne give livreddende førstehjælp, så jeg håber, der de kommende år vil blive tilbudt (flere) kurser for svømmere (og svømmemakkere!), der gerne vil kunne redde andre i vand. Dansk Svømmeunions kursus Red din makker er en god start, forhåbentlig kommer der flere af den slags. At gennemføre livreddende førstehjælp kræver regelmæssig genopfriskning. Selvom jeg årligt består bassinlivredderprøven uden de helt store forberedelser, er der hvert år et eller andet, der har nået at blegne lidt i hukommelsen siden sidst. Derfor ville genopfriskningskurser for svømmere, der én gang har deltaget i et svømme-livredningskursus, også være godt.

Opdateret 20. juni 2016

redning_trygfondens-baade Mere på SwimOut.dk om:

Angsten for dybet

SwimOuts 7 svøm ud-råd

Kuldereaktioner

Vandtæt mobil-etui i SwimOuts webshop

Eksterne kilder:

SVØMs kursus: Red din makker

SVØMs bog om Livredning

Danmarks officielle 112 app 

Redningsnumre på stranden

Trygfonden: Respekt for vand

Trygfonden: Du kan redde liv

Trygfondens fem baderåd

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SwimOut.dk bruger cookies for at give dig bedre oplevelser på hjemmesiden. Mere information

SwimOut.dk bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse på hjemmesiden. Klik "Accepter" på banneret herunder, hvis du synes, det er OK. Accepterer du ikke cookies, vil der være ting på SwimOut.k, der måske ikke bliver vist rigtigt eller slet ikke bliver vist.

Luk vindue